ด่วน ไฟไหม้โรงงานผลิตที่นอนย่านอ้อมน้อย ค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท


Comments